Occupation du Trinquet A :

202409

Semaine du 26/02/2024 au 03/03/2024

Lundi
26/02/2024
Mardi
27/02/2024
Mercredi
28/02/2024
Jeudi
29/02/2024
Vendredi
01/03/2024
Samedi
02/03/2024
dimanche
03/03/2024
09:00De 09:00 à 10:00
Libre
De 09:00 à 10:00
Libre
De 09:00 à 10:00
Libre
De 09:00 à 10:00
Libre
De 09:00 à 10:00
Libre
De 09:00 à 10:00
Abonnement
09:15
09:30De 09:30 à 11:00
Libre
09:45
10:00De 10:00 à 11:00
Libre
De 10:00 à 11:00
Abonnement
De 10:00 à 11:00
Libre
De 10:00 à 11:00
Libre
De 10:00 à 11:00
Libre
De 10:00 à 11:00
Abonnement
10:15
10:30
10:45
11:00De 11:00 à 12:00
Libre
De 11:00 à 12:00
Abonnement
De 11:00 à 12:00
Libre
De 11:00 à 12:00
Libre
De 11:00 à 12:00
Libre
De 11:00 à 12:00
Libre
De 11:00 à 12:00
Location
11:15
11:30
11:45
12:00De 12:00 à 13:00
Abonnement
De 12:00 à 13:00
Abonnement
De 12:00 à 13:00
Abonnement
De 12:00 à 13:00
Abonnement
De 12:00 à 13:00
Abonnement
De 12:00 à 13:00
Libre
De 12:00 à 13:00
Libre
12:15
12:30
12:45
13:00De 13:00 à 14:00
Abonnement
De 13:00 à 14:00
Abonnement
De 13:00 à 14:00
Abonnement
De 13:00 à 14:00
Abonnement
De 13:00 à 14:00
Abonnement
De 13:00 à 14:00
Location
De 13:00 à 14:00
Tournoi
13:15
13:30
13:45
14:00De 14:00 à 15:00
Libre
De 14:00 à 15:00
Libre
De 14:00 à 15:00
Libre
De 14:00 à 15:00
Libre
De 14:00 à 15:00
Libre
De 14:00 à 15:00
Libre
De 14:00 à 15:00
Tournoi
14:15
14:30
14:45
15:00De 15:00 à 16:00
Abonnement
De 15:00 à 16:00
Libre
De 15:00 à 16:00
Libre
De 15:00 à 16:00
Libre
De 15:00 à 16:00
Libre
De 15:00 à 16:00
Libre
De 15:00 à 16:00
Tournoi
15:15
15:30
15:45
16:00De 16:00 à 17:00
Abonnement
De 16:00 à 16:30
Libre
De 16:00 à 17:00
Libre
De 16:00 à 17:00
Libre
De 16:00 à 17:30
Abonnement
De 16:00 à 17:00
Libre
De 16:00 à 17:00
Libre
16:15
16:30De 16:30 à 17:00
Libre
16:45
17:00De 17:00 à 18:00
Libre
De 17:00 à 18:00
Location
De 17:00 à 18:00
Abonnement
De 17:00 à 18:00
Libre
De 17:00 à 18:00
Libre
De 17:00 à 18:00
Libre
17:15
17:30De 17:30 à 19:00
Abonnement
17:45
18:00De 18:00 à 19:00
Abonnement
De 18:00 à 19:00
Abonnement
De 18:00 à 19:00
Abonnement
De 18:00 à 19:00
Abonnement
De 18:00 à 19:00
Libre
De 18:00 à 19:00
Libre
18:15
18:30
18:45
19:00De 19:00 à 20:00
Abonnement
De 19:00 à 20:00
Abonnement
De 19:00 à 20:00
Abonnement
De 19:00 à 20:00
Abonnement
De 19:00 à 20:00
Abonnement
De 19:00 à 20:00
Libre
De 19:00 à 20:00
Libre
19:15
19:30
19:45
20:00De 20:00 à 21:30
Abonnement
De 20:00 à 21:00
Abonnement
De 20:00 à 21:00
Abonnement
De 20:00 à 21:00
Abonnement
De 20:00 à 21:00
Abonnement
Non disponible De 20:00 à 21:00
Libre
20:15
20:30
20:45
21:00De 21:00 à 22:00
Abonnement
De 21:00 à 22:00
Abonnement
De 21:00 à 22:00
Abonnement
De 21:00 à 22:00
Abonnement
Non disponible
21:15
21:30De 21:30 à 23:00
Libre
21:45
22:00De 22:00 à 23:00
Libre
De 22:00 à 23:00
Libre
De 22:00 à 23:00
Abonnement
De 22:00 à 23:00
Libre
22:15
22:30
22:45
23:00De 23:00 à 00:00
Libre
De 23:00 à 00:00
Libre
De 23:00 à 00:00
Libre
De 23:00 à 00:00
Abonnement
De 23:00 à 00:00
Libre
23:15
23:30
23:45

Semaine du 26/02/2024 au 03/03/2024

dimanche 03/03/2024 :

 • De 09:00:00 à 10:00:00 : abonnement à l'année
 • De 10:00:00 à 11:00:00 : abonnement à l'année
 • De 11:00 à 12:00 : Location
 • De 12:00 à 13:00 : créneau disponible à la location
 • De 13:00 à 14:00 : Tournoi
 • De 14:00 à 15:00 : Tournoi
 • De 15:00 à 16:00 : Tournoi
 • De 16:00 à 17:00 : créneau disponible à la location
 • De 17:00 à 18:00 : créneau disponible à la location
 • De 18:00 à 19:00 : créneau disponible à la location
 • De 19:00 à 20:00 : créneau disponible à la location
 • De 20:00 à 21:00 : créneau disponible à la location

Semaine du 26/02/2024 au 03/03/2024